Zeker in tijden van financiële krapte is van het van belang om goed te blijven kijken naar de administratieve lastendruk.

Het college van B en W van Uitgeest vroeg daarvoor aandacht bij het bezoek van Ralph Pans aan de gemeente. De gemeente moet veel tijd besteden aan verantwoording wat ten koste gaat van andere, belangrijker vragen uit de samenleving. Het gaat niet alleen om financiële verslaglegging, maar ook om het beantwoorden van WOB-verzoeken en het versneld invoeren van nieuwe fiscale regelgeving.

Uitgeest hecht aan haar zelfstandigheid. De gemeente werkt op goed samen met andere gemeenten, bijvoorbeeld die in het IJmondgebied. Eén van de opgaven waar Uitgeest voor staat is een toenemende vraag naar zorg. De ontwikkeling van het WMO-budget is een punt van zorg.

Het gesprek ging ook over de positie van wethouders. De belangstelling voor een functie in het lokale bestuur is niet zo groot in Uitgeest, vertelden de leden van het college. De drie wethouders zijn de pensioengerechtigde leeftijd ruim gepasseerd. Wethouder Linnartz kaartte de arbeidsvoorwaarden van wethouders aan. 'Wethouders van 65 jaar of ouder krijgen geen wethouderspensioen over de pensioenopbouw die ze eventueel als wethouder (in een vorige periode) hebben opgebouwd. Bovendien moeten ze na hun 65ste pensioenpremie afdragen, terwijl dat voor hun leeftijdgenoten in andere beroepen niet geldt.'  Het college wilde dit onderwerp nadrukkelijk aankaarten. 'Want', zei Linnartz 'het is van belang dat het ambt aantrekkelijk blijft.'