Kees Jan de Vet kreeg op 13 september 2011 een gastvrij ontvangst in de gemeente Ubbergen. Met de burgemeester, wethouder van der Aalst-Wolken en gemeentesecretaris Geerards is gesproken over de financiële situatie van de gemeente, de VNG  en de nieuwe taken die op ze af komen.

Burgemeester Wilbers: 'De gemeente Ubbergen bestaat uit vijf dorpen en heeft diverse landschappen van bos, heuvel tot polder'. De gemeente Ubbergen vraagt zich af of er voldoende aandacht is in Den Haag voor de plattelandsgemeenten. Er leven namelijk grote frustraties bij de boeren over de onbetrouwbare overheid vanwege de ervaringen met de subsidies voor natuur. De gemeente heeft het gevoel dat het Rijk er is voor de steden en de provincie voor het platteland.

Decentralisaties
De gemeente Ubbergen vertelt hoe ze de zaken heeft geregeld op de terreinen waarop de decentralisaties gaan plaatsvinden. Het college maakt zich zorgen om de stapeleffecten voor burgers. Daarnaast hebben ze hun vraagtekens bij de financiering. Wethouder Van der Aalst-Wolken: ‘Decentralisaties bieden kansen, maar als we het goed doen krijgen we weer een korting vanuit het Rijk’. Maar er zijn wel zorgen over de middelen die de gemeente krijgt om dit te realiseren.

Samenwerking
Zonder intensieve samenwerking met naburige gemeenten kan Ubbergen de grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd niet bieden. De Vet gaf aan dat de VNG dit signaal in veel regio’s hoort. Aan Haagse blauwdrukken over de inrichting van bestuurlijk Nederland is in veel gemeenten geen behoefte, maar wel aan nauwere samenwerking tussen gemeenten. De VNG zal hierin praktisch gaan ondersteunen.

Kan zorgvuldiger
De gemeente geeft aan dat de VNG een goede naam heeft. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de afhandeling van de bemensing van commissies zorgvuldiger kan. Tot slot gaat de burgemeester in op de nationale politie. Burgemeester Wilbers: ‘Het is belangrijk dat in dit proces de bestuurlijke verantwoordelijkheid goed geregeld wordt’.