Topactiviteiten zijn activiteiten in de fysieke leefomgeving waarvoor het meest aanvragen of meldingen worden gedaan, zoals het kappen van een boom. Voor deze activiteiten zijn vergunningchecks erg nuttig omdat ze de gebruiker vertellen welke plichten gelden voor zijn of haar activiteit. VNG heeft daarom een overzicht opgesteld van deze topactiviteiten en ook beschreven welke toepasbare regels het rijk maakt bij de rijksregels en de bruidsschat en welke toepasbare regels gemeenten zelf moeten maken.

Het document helpt gemeenten te bepalen welke voorbereidingen ze moeten treffen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het document behandelt de plaats van toepasbare regels in het Omgevingsloket, het wettelijke minimum en het advies van de VNG voor toepasbare regels, welke toepasbare regels het rijk maakt bij de rijksregels en de Bruidsschat en welke gemeenten zelf moeten maken.