1. Ondersteunende producten. Niet iedereen is bekend met de (vindplaats van) de producten van het ET/OTF. Zonde, want er is al heel wat voorhanden en de producten worden ook continu geactualiseerd. Digitaal zijn de producten (en nieuws en veelgestelde vragen) te vinden op vng.nl/fraudepreventie, het VNG-forum (Sociaal domein | Fraudepreventie en handhaving Wmo en Jeugdwet) en naleving.net.
  2. Een overzicht van fraudesignalen. De handreiking Rechtmatigheid in de Wmo 2015 en de Jeugdwet bevat een bijlage met een opsomming van fraudesignalen.
  3. Resultaten van de OTF-casussen. De OTF-presentatie laat zien dat er veel kennis is opgedaan in de casussen met gemeenten. Maar vanwege de lange trajecten is slechts een beperkt aantal helemaal afgerond. Er zijn voorbeelden van een terugvordering en van het ontbinden van het contract met een aanbieder. Het ET/OTF zegt toe meer casuïstiek te delen (zie ook de 3 casussen in de bijlagen).
  4. Hulp bij het beoordelen van aanbieders. Er wordt op dit moment gewerkt aan een waarschuwingsregister. Met het oog op de privacy valt dat niet mee. Een ander probleem is dat malafide zorgaanbieders vaak gebruikmaken van katvangers. Wordt vervolgd.
  5. Opleiding en training. Momenteel loopt er een training over   gegevensuitwisseling bij fraudebestrijding in het sociaal domein. Dit jaar start ook nog een driedaagse module Fraudebestrijding. Hou hiervoor de onder pt. 1 genoemde sites in de gaten. Voor meer informatie kun je ook altijd contact opnemen met het VNG KCHN via naleving@vng.nl.
  6. Regionale samenwerking initiëren. Regelovertreding en fraude houden zich niet aan gemeentelijke grenzen. Op zowel uitvoerend als bestuurlijk niveau bestaat behoefte aan regionaal casuïstiekoverleg. Bijvoorbeeld binnen de Wmo-regio’s. Deze behoefte wordt uitgewerkt in het ET-programmaplan voor 2018.
  7. Ondersteuning bij terugvordering. Voor volgend jaar staat de ontwikkeling van een ondersteunend product op de agenda van het ET. Vragen kun je ook altijd stellen op het VNG-forum of per mail via naleving@vng.nl. Een tip is nog om niet beschikkingsvrij te werken. Dat maakt de terugvordering er niet eenvoudiger op.
  8. Wetten ‘fraudeproof’ maken. Wetten aanpassen is een lastig en tijdrovend proces. In concrete gevallen en/of bij heel veel signalen kan het wel. Zo verscheen in maart van dit jaar een wettelijke regeling waarin een derdenbeding verplicht wordt in de zorgovereenkomst. Dit maakt het mogelijk om terug te vorderen van zorgaanbieders.
  9. Betrokkenheid bestuurders vergroten. Het kwam al eerder ter sprake: veel bestuurders hebben fraudepreventie in de Wmo en de Jeugdwet nog niet hoog op het prioriteitenlijstje staan. In oktober organiseert het VNG KCHN een groot handhavingscongres. Dat moet hier verandering in brengen.
  10. Hoe sluit ik aan bij het IKZ? Bij het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) kun je terecht met signalen. Het werkt samen met partners zoals Belastingdienst, FIOD en CIZ en verrijkt ontvangen signalen met informatie die je als gemeente zelf niet kunt achterhalen. Het is wel nodig om hiervoor een bewerkingsovereenkomst af te sluiten. Daarvoor kun je terecht bij het VNG KCHN