In 2020 gaan inwoners voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning een maximale eigen bijdrage van 19 euro per maand betalen, het zogeheten abonnementstarief. Om huidige cliënten hierover te informeren, ontvangen ze onder andere tussen 19 en 30 november een voorlichtingsbrief van het CAK. Ook gemeenten moeten de Wmo-cliënten informeren over de veranderingen, omdat het CAK niet over alle gegevens beschikt.

Op deze pagina vindt u voorbeeldbrieven en andere documenten die u kunt gebruiken in de communicatie met uw Wmo-cliënten. Ook de brieven die het CAK verstuurt, vindt op deze pagina.

Overzicht met aandachtpunten

Het CAK heeft een overzicht gemaakt met aandachtspunten voor gemeenten:

  Voorbeeldbrieven, basistekst voor flyer en videoanimatie

  Er zijn twee voorbeeldbrieven beschikbaar. U kunt deze voorbeelden gebruiken om een brief op maat te maken voor de Wmo-cliënten van uw gemeente. Zie deze brieven vooral als ‘bouwblokjes’.  

  Aanvullend op de voorbeeldbrieven, is een basistekst voor een flyer gemaakt:

  Het CAK heeft een videoanimatie gemaakt over de Wmo in 2020 en de eigen bijdrage. U kunt deze video ook gebruiken in de voorlichting aan cliënten:  

  BRIEF DIE HET CAK VERSTUURT NAAR WMO-CLIËNTEN IN JANUARI 2020

  Het CAK stuurt naar alle huidige Wmo-cliënten onderstaande voorlichtingsbrief. Wmo-cliënten ontvangen deze brief tussen 14 en 18 januari.

  BRIEVEN DIE HET CAK HEEFT VERSTUURD NAAR WMO-CLIËNTEN IN NOVEMBER 2019

  Het CAK stuurt naar alle huidige Wmo-cliënten een voorlichtingsbrief. Afgezien van een algemene brief, verschillen de brieven per situatie van de klant:

  Het CAK stuurt brieven met een algemene uitleg naar cliënten in gemeenten met minimabeleid of met een aangepaste parameter (u moet als gemeente dus de specifieke bedragen communiceren):

  Klanten ontvangen de brieven van het CAK tussen 19 en 30 november. Via onder andere de website, social media, via belangenorganisaties en tijdens telefoongesprekken stelt het CAK cliënten ook op de hoogte van de wijzigingen.

  Voorbereiding op vragen

  In 2020 heeft alleen nog de gemeente inzicht in de geleverde hulp en/of ondersteuning. Omdat het CAK minder informatie dan voorheen heeft, kunt u als gemeente andere vragen verwachten. Hieronder wordt uitgelegd voor welke onderwerpen cliënten waar terecht kunnen voor vragen.

  Verantwoordelijkheid CAK

  Het CAK is verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdrage. Door de veranderingen in de Wmo beschikt het CAK per 2020 alleen nog over cliëntgegevens. Het CAK heeft geen informatie meer over de verstrekte Wmo-ondersteuning. Dit betekent dat cliënten bij het CAK alleen terecht kunnen voor vragen over de hoogte van de bijdrage en het innen ervan.

  Voorbeelden van deze vragen:

  • Waarom val ik niet onder minimabeleid?
  • Waarom moet ik 19 euro betalen?
  • Wanneer ontvang ik een factuur? 

  Verantwoordelijkheid gemeenten   

  De gemeente is verantwoordelijk voor het verstrekken van ondersteuning vanuit de Wmo. De gemeente bepaalt onder andere ook voor welke voorzieningen een bijdrage wordt gevraagd, of minimabeleid wordt toegepast en wanneer de klant moet starten met de betaling van de eigen bijdrage. Cliënten kunnen bij de gemeente dus terecht voor vragen over de Wmo-ondersteuning en over de gemeentelijke beleidskeuzes hieromtrent.

  Voorbeelden van deze vragen:

  • Welke hulp of ondersteuning kan ik krijgen vanuit de Wmo?
  • Welke hulp of ondersteuning vanuit de Wmo valt onder het abonnementstarief van € 19,-?
  • Past de gemeente minimabeleid toe voor de Wmo?
  • Vanaf welke datum start mijn eigen bijdrage?
  • Hoe wordt de kostprijs, i.v.m. kostprijsbewaking, voor hulpmiddelen en woningaanpassingen bepaald?

  Het is belangrijk dat het Klant Contact Center binnen uw gemeente is voorbereid op een groter aantal én ander type vragen.

  Op www.hetcak.nl/abonnementstarief vindt u een overzicht met de vragen die gemeenten kunnen verwachten in 2020. In dit overzicht staan ook aandachtspunten voor de beantwoording van vragen. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

  Handreiking duurzame hulpverleningsrelatie voor cliënten beschikbaar

  In deze handreiking wordt cliënten uitgelegd welke hulp en ondersteuning vanaf 2020 onder het abonnementstarief valt. Hierin wordt ook het begrip ‘duurzame hulpverleningsrelatie’ uitgelegd. U kunt als gemeente deze handreiking gebruiken om cliënten te informeren die behoefte hebben aan meer achtergrondinformatie over waarom niet alle voorzieningen onder het abonnementstarief vallen.