Op 1 januari 2013 is het  gehele toezicht op de naleving van de DHW gedecentraliseerd van de VWA naar gemeenten. Gemeenten constateren tijdens de handhaving steeds vaker maatschappelijke omstandigheden die niet meer lijken te passen binnen de DHW.

Ondernemers willen meer ruimte om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen en de consument wil steeds vaker een zogenaamde totaalbeleving. Dit conflicteert met de strakke scheidslijnen die in de wet zijn opgenomen.  

Vooral combinaties van activiteiten die elkaar aanvullen en versterken zijn niet mogelijk. Denk daarbij aan de chocolaterie/luxe koffiezaak die een likeurtje bij de koffie wil schenken, een café waar ook kunstwerken te koop worden aangeboden, een trouwzaak die een drankje schenkt aan zijn klant, een slijterij die een proeverij organiseert.

Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid voor het handhaven van de wet door deze scheidslijnen samen met ondernemers aan de hand van een pilot op nut en noodzaak te onderzoeken.

Gemeenten hebben daarom de VNG verzocht om als opdrachtgever te fungeren en samen met hen een onderzoek te doen naar deze mengvormen. 

Meer informatie