We hebben voor u een aantal tips en handreikingen over toegankelijkheid op een rijtje gezet, onderverdeeld naar: gesprekken met ervaringsdeskundigen, openbare ruimte en toegankelijke communicatie.

Deze tips en handreikingen kunt u gebruiken naast de Handreiking Lokale Inclusie Agenda.

In gesprek met ervaringsdeskundigen

  • Motto van het VN-Verdrag is 'Niets over ons, zonder ons'. Het is ook gewoon de slimste manier. Die inwoners beschikken over een schat aan ervaringen en deskundigheid, daar moet je als gemeente gebruik van maken. Hoe dat kan leest u in de inspiratiebundel Organiseer ervaringsdeskundigheid.
  • Van de gemeente Maastricht komt het document 'Deze stad is er voor iedereen', over de training in bewustwording en bejegening van mensen met een beperking. Ervaringsdeskundigen worden opgeleid om de eigen medewerkers te trainen in de omgang met mensen met een beperking, volgens het principe 'train de trainer'. Meer informatie via Ushi Prick: Uschiweherens@gmail.com
  • Hoe ervaren mensen met een beperking hulp en ondersteuning? Om dit te achterhalen moet je met hen in gesprek gaan. Maar hoe doe je dit? Hiervoor heeft Movisie de gereedschapskist 'Praat met mij' ontwikkeld.
  • Het VN-Verdrag Handicap gaat over meer dan fysieke toegankelijkheid. Het aanpakken van vooroordelen en discriminatie van mensen met een beperking is minstens zo belangrijk. Pas dan verdwijnt de drempel naar werk, onderwijs en een sociaal circuit echt. Om daar aandacht voor te vragen maakte Ieder(in) een portrettenreeks waarin mensen met een beperking vertellen over de minder voor de hand liggende aspecten uit het verdrag zoals validisme, oftewel discriminatie van mensen met een beperking.

Openbare ruimte

  • Stappenplan openbare toiletten: een leidraad om het tekort aan toiletten in kaart te brengen en dit vervolgens op te lossen.

Toegankelijke communicatie

  • De gids Maak open! bevat 10 sleutels tot eenvoudige oplossingen voor toegankelijke informatie. Kleine aanpassingen kunnen namelijk al een groot effect hebben.
  • De digitalisering van gemeentelijke dienstverlening heeft veel goeds gebracht. Maar wat nou als iemand het lastig vindt om met digitale apparaten te werken? Weinig gebruik maakt van internet? Of als iemand helemaal geen computer of smartphone heeft? Om de dienstverlening ook voor minder digitaalvaardige inwoners toegankelijk te maken, publiceerde VNG Realisatie de handreiking Digitale inclusie, met voorbeelden en adviezen van gemeenten en andere organisaties, handige checklist en lees- en kijktips.
  • Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is gemakkelijke toegang tot hulp in het sociaal domein (bij het vinden van werk, schulden, het opvoeden van kinderen etc.) een noodzaak. Op welk manier kunt u de toegang tot hulp voor deze doelgroep verbeteren? De website Toegangsociaaldomein.nl biedt gemeenten een handreiking. De site is ontwikkeld door de samenwerkende rijksinspecties van Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Stichting Leer Zelf Online.
  • De taal van de overheid moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Vindt uw organisatie dat ook? Sluit u dan aan bij het direct duidelijk-netwerk en onderteken de direct duidelijk-deal!