Tilburg probeert in Hart van Brabant ruimte te geven voor een goede vorm van samenwerking met de zeven andere gemeenten. De voorbereiding op de komende drie grote decentralisaties is volop gaande. Dat bleek tijdens een geanimeerde werklunch op 2 oktober 2012, waarbij zowel het college van B&W als de top van de ambtelijke organisatie in gesprek ging met Kees Jan de Vet.

Bij de jeugdzorg wil Tilburg aanhaken op het zorg en veiligheidshuis. De gemeente vindt het ook essentieel straks de verantwoordelijkheid te krijgen voor de gedwongen jeugdzorg. Bij het arbeidsmarktbeleid vinden gemeenten, bedrijven en instellingen elkaar goed. Er is een ondernemersakkoord met stimuleringsbudget. De gemeente discussieert nog over de afbakening van haar eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van die van bedrijven en instellingen.

Democratische legitimatie
Wethouder Moorman signaleerde dat gemeenteraden zoeken naar democratische legitimatie van samenwerkingsverbanden. Ook is het bij elkaar brengen van budgetten complex. Tilburg zoekt naar een goede oplossing. Voor een opgelegde vorm voor de samenwerking voelt Tilburg niet, aldus burgemeester Noordanus. De acht gemeenten zullen uiteindelijk tot afspraken komen die juridisch bindend zijn, waarbij geen witte vlekken ontstaan en waarin ook het onderwijs wordt betrokken.

VNG
De lunch werd afgesloten met een vrije ronde over het komende regeerakkoord. Het belangrijkste punt: de wet HOF is ongewenst; dat verwoordt de VNG wel erg genuanceerd. Bij het afscheid kwam nog het voorstel van de gemeentesecretaris om veel meer over en weer met elkaar samen te werken. Dat aanbod nam De Vet graag in ontvangst, want de VNG wil maximaal het meedenkend vermogen van de gemeenten organiseren.