Met auto of openbaar vervoer rijd je zo de hectische Randstad uit. Geen overvolle trams of dichtgeslibde verkeersaders, maar gebalanceerd ruimte voor natuur, fraai wonen en de juiste voorzieningen. In de gemeente Hardenberg krijg je daar een gemeentebestuur dat midden in de samenleving staat bij.

Onder de titel ‘VNG Directieraad On Tour’ bezocht Kees Jan de Vet op 16 november het Hardenbergse College van burgemeester en wethouders. Het gesprek ging over veel onderwerpen: van gedegen
Jeugdzorgbeleid en het belang van samenwerking, tot robuuste verbindingszones en de rol van de Rijksoverheid.

'Het aanwijzen van robuuste verbindingszones zonder daar van rijkswege financiële middelen tegenover te zetten, zorgt voor veel onduidelijkheid en levert problemen op voor gemeente en boeren.'

In haar aanpak is het college van Hardenberg open, betrokken en innovatief. Zo schuiven nieuwe medewerkers aan bij een vergadering van het college en wordt het belang van regionale samenwerking benadrukt. De VNG kan in deze samenwerking een belangrijke rol spelen door te komen met praktisch advies op deskundigheidsvragen van de gemeente en door ‘best practices’ te delen. Een vereniging die niet de focus legt op sturing, maar organiseert en faciliteert om het beste uit gemeenten naar boven de halen, vinden de bestuurders in Hardenberg.