Voor iedereen die in 2017 of 2018 heeft deelgenomen aan de 3-daagse training 'Aanpak Fraudeonderzoek Wmo 2015 en Jeugdwet' organiseert VNG Naleving speciale terugkomdagen. Tijdens deze dag staan verdere verdieping, uitwerking en oefening aan de hand van kennis die in de training is opgedaan én praktijkervaring van de deelnemers, centraal.

Interactief en aansluiting bij praktijk

De verschillende stappen in het fraudeonderzoek komen op interactieve wijze aan de orde aan de hand van door deelnemers en trainers ingebrachte casuïstiek. In de praktijk uitvoerbare oplossingen krijgen veel aandacht.

Vooraf krijgen de deelnemers het uitdrukkelijke verzoek om een eigen (geanonimiseerde) casus aan te leveren met eventuele probleemstelling(en) en vragen. Op deze manier sluit de training perfect aan bij de dagelijkse praktijk.

Programma

  • Praktijkervaringen deelnemers tot nu toe.
  • Actuele zaken/ontwikkelingen ten aanzien van de aanpak van zorgfraude.
  • De belangrijkste stappen en randvoorwaarden bij een zorgfraudeonderzoek in vogelvlucht.
  • Interactief oefenen met de diverse stappen in het fraudeonderzoek aan de hand van door deelnemers en trainers ingebrachte casuïstiek.
  • Samenvatting van de leerpunten van de dag en evaluatie.

Deze terugkomdag wordt verzorgd door de trainers die ook de eerdere trainingen uitvoerden voor VNG Naleving.

Datum

Nog niet bekend.

Locatie

Nog niet bekend.

Kosten en annuleren

Uw investering voor deze terugkomdag bedraagt € 495,- (exclusief btw).

Kunt u onverwacht toch niet deelnemen, dan kunt u tot 1 maand voor aanvang van de training kosteloos annuleren of u kunt - tot op de dag van de training - een vervanger aanwijzen. Mail uw wijziging o.v.v. 'Terugkomdag Training Aanpak Zorgfraude' aan naleving@vng.nl.

Om de kwaliteit te garanderen, kunnen er maximaal 15 personen meedoen aan de training. Schrijf u bij interesse dus snel in.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan naleving@vng.nl.