Op deze pagina vindt u verslagen van de zes regionale werkconferenties die het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (OTAV Gezondheid) en het Platform Opnieuw Thuis in juni 2017 hebben georganiseerd.

Missing media.

 

Deze conferenties vormen de afsluiting van de activiteiten van OTAV en het Platform Opnieuw Thuis, die in juli 2017 stoppen. Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders gaat door tot mei 2018.

De werkconferenties boden een podium voor dilemma’s, praktijkverhalen, oplossingen en vraagstukken die leven binnen de regio’s. De opzet van de conferenties was overal hetzelfde, de invulling werd regionaal bepaald. In elk programma was aandacht voor verdieping en concrete uitvoering van een aantal actuele thema’s zoals integratie, nareizigers, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en AMV’ers.

Terugblik werkconferentie Middelburg

Het plenaire deel en de workshops kunt u bekijken door een keuze te maken in de linkernavigatie.

Terugblik werkconferentie Zwolle

Het plenaire deel en de workshops kunt u bekijken door een keuze te maken in de linkernavigatie.

Terugblik werkconferentie Heerenveen

Het plenaire deel en de workshops kunt u bekijken door een keuze te maken in de linkernavigatie.

Terugblik werkconferentie Eindhoven

Het plenaire deel en de workshops kunt u bekijken door een keuze te maken in de linkernavigatie.

Terugblik werkconferentie Bussum

Het plenaire deel en de workshops kunt u bekijken door een keuze te maken in de linkernavigatie.


Terugblik werkconferentie Gouda

Het plenaire deel en de workshops kunt u bekijken door een keuze te maken in de linkernavigatie.