Deze workshop is een onderdeel van de CvA eendaagse Goed Werk! Op 28 mei 2015.

De Kafkabrigade is ervoor om overbodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken. Arjan Widlak, directeur van de Kafkabrigade, gaf in de workshop ‘Onnodige bureaucratie, onderzoek van de Kafkabrigade, inzicht in de relatie tussen onnodige bureaucratie en HRM. Dit is nog voor een deel onontgonnen terrein, maar uit onderzoek blijkt dat ook ambtenaren in hun werk last hebben van onnodige bureaucratie. Dit is een belangrijke reden voor vertrek uit de publieke sector, is van negatieve invloed op de werktevredenheid en leidt tot minder bevlogenheid van medewerkers.

Uit onderzoek blijkt dat vooral tijdschrijven (zonder dat duidelijk is welk doel dit dient), het veelvuldig invullen van dezelfde formulieren en gebruiksonvriendelijke ICT ergernis oproepen. Arjan Widlak riep de aanwezigen op om na te denken over de rol die de afdeling HRM kan innemen bij het terugdringen van onnodige bureaucratie in de organisatie.

Pak bureaucratie aan

In het vervolg van de workshop gaf Arjan Widlak inzicht in de instrumenten die de Kafkabrigade heeft om onnodige bureacratie in de organisatie aan te pakken en zichtbaar te maken, en gaf hij een aantal aansprekende voorbeelden. In veel formulieren van de overheid wordt gevraagd naar informatie die verder helemaal niet gebruikt wordt en ook niet relevant is voor toekenning of weigering van het verzoek. Een voorbeeld daarvan is dat vrijwel altijd gevraagd wordt naar het geslacht van de aanvrager. Het invullen en verwerken van dit soort informatie is niet efficient en daardoor kostbaar. Arjan Widlak wees erop dat door dit soort bureaucratie aan te pakken de overheid efficiënter en kostenbesparend kan werken.

Meer informatie