Deze workshop is een onderdeel van de CvA eendaagse Goed Werk! Op 28 mei 2015.

Mindfulness is een nieuwe en doeltreffende methode waarbij iemand leert om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van gedachten, gevoelens en emoties. In drie sessie hebben de deelnemers stilgestaan bij wat mindfulness is door ervoor te praten, maar ook door middel van een oefening.

In deze workshop hebben we de mindfulnessoefening 'lichaamsverkenning' gedaan. In deze oefening gaat het om het bewuster stil staan bij de ervaring in het hier en nu en deze niet te veroordelen. Hierna is plenair besproken over de mogelijkheden van mindfulness binnen gemeenten.

Een conclusie was dat mindfulness al werd ingezet voor individuele medewerkers en zeer geschikt is om te leren omgaan met werkdruk en stress. Het wordt nog niet op grote schaal toegepast en de verwachting is dat dat ook nog wel even zal duren.

Meer informatie