Deze workshop is een onderdeel van de CvA eendaagse Goed Werk! Op 28 mei 2015.

Het doel van de workshop  was om de lastige Appa kort en goed aan het publiek uit te leggen. Allereerst is ingegaan op het ontstaan van pensioen en de eerste pensioenregelingen in Nederland. Vervolgens is ingegaan op de inhoud. De Appa heeft een apart karakter, omdat de kring van gerechtigden beperkt is. De Appa ziet namelijk alleen op politiek ambtsdragers. Maar de Appa regelt meer, namelijk een ontslaguitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering en nabestaandenpensioen. Vervolgens is ingegaan op de inhoud van de Appa en in het bijzonder de sollicitatieverplichtingen.

Dit leverde een actieve discussie op, omdat het sollicitatiebesluit niet makkelijk is te vinden. Het mooiste en leuke deel van de workshop bleef bewaard tot het einde. Een bloeide een levendige discussie op tussen de deelnemers en er werd ingegaan op de actualiteiten. De recent rondgestuurde enquête over de Appa, de fondsvorming voor de pensioenen in de Appa, actuariële berekeningen en de reservering van de Appa-aanspraken op de gemeentelijke begroting leverde een goede discussie op. Aan het einde van de workshop is duidelijk geworden dat de Appa een lastig onderwerp is, maar dat gemeenten steeds beter grip krijgen op de perikelen binnen de Appa.

De deelnemers verlieten tevreden de workshop en een aantal deelnemers bleven nog even napraten over de recente ontwikkelingen binnen de Appa. Immers, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt nog met een standpunt over de Appa. Binnenkort zullen de koepels een integrale visie wensen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Nu is het kabinet aan zet om een besluit te nemen. Zullen de Appa pensioenen in een fonds worden ondergebracht en wat gebeurt er met de verlengde Appa-uitkering? Het antwoord zal snel verschijnen. Een ding is zeker de Appa is volop in beweging! De toekomst zal nog veel over de Appa leren. Tot die tijd wachten we af! De gemeenten zijn in ieder geval goed voorbereid.

De workshop is gegeven door Edwin IJspelder (ECWGO) en John van der Voordt (VNG-Verzekeringen).

Meer informatie