Lees de ervaringen van onze trainees. Hoe kijken ze na twee jaar het traineeprogramma te hebben gevolgd er tegen aan, wat hebben ze geleerd en waar werken ze nu.

Tijdens mijn master geschiedenis, met als specialisatie politiek, bestuur en beleid, wist ik al dat ik voor de lokale overheid wilde gaan werken. Dé bestuurslaag die het dichtst bij de inwoners staat. Toen ik, na anderhalf jaar werken bij een universitaire netwerkorganisatie, op het LinkedIn-profiel van een oud studiegenoot zag dat hij VNG-trainee was, wist ik dat ik dat ook wilde zijn: trainee bij de VNG. Ik ben me in de aanmeldingsprocedure gaan verdiepen en voor ik het wist begon ik aan mijn eerste opdracht bij de gemeente Emmen.

Ik heb het VNG-traineeship als erg waardevol ervaren. Voor mij was het een unieke kans om bij verschillende gemeenten ervaring op te doen en te werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Tijdens het twee jaar durende traject heb ik opdrachten bij drie verschillende gemeenten gedaan: Emmen, Coevorden en Zwolle. Bij de gemeente Emmen heb ik onder andere een inspiratieweek voor en door medewerkers over het thema "meer van de samenleving, een andere overheid" mede-ontwikkeld en georganiseerd. Bij de gemeente Coevorden heb ik bijgedragen aan een verkenning voor het gebiedsgericht werken en het programma organisatieontwikkeling. Mijn traineeship eindigde met een opdracht bij de gemeente Zwolle. Hier heb ik mij gericht op de verkenning van mogelijke samenwerking met twee andere gemeenten in de regio en het vergroten van het strategisch vermogen van de organisatie.

Iedere vrijdag stapte ik in de trein naar Den Haag voor opleiding en training, en het weerzien van collega VNG-trainees. Tijdens deze opleidingsdagen stonden inhoudelijke thema's, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling centraal. Denk aan trainingen over Europa, veiligheid en het sociaal domein, of trainingen in mediation, lobbyen en procesregie, of intervisie en persoonlijk leiderschap. Vooral aan de trainingen over procesregie heb ik goede herinneringen. Dit was de reden voor mij om als eindopdracht, samen met een collega trainee, een opleidingsdag over procesregie aan onze 25 collega-trainees te geven!

Inmiddels heb ik het VNG-traineeship afgerond en ben ik begonnen als directiesecretaris bij de gemeente Zwolle. Ik ondersteun de directie en heb veel contacten met interne collega's en externe partijen: een echte spin-in-het-web-functie. Ik vind het een erg leuke baan, die goed aansluit bij mijn brede interesses. Het VNG-traineeship heeft mij zeker op dit spoor geholpen!

Interesse in staatsinrichting en in de overheid hebben ervoor gezorgd dat ik al snel tijdens mijn studie rechten heb gekozen voor de richting Staats- en Bestuursrecht. Een keuze voor een baan binnen de overheid was na mijn studie dan ook een logische vervolgkeuze. Als starter hechtte ik er waarde aan om een plek te vinden waar ik, naast het opdoen van werkervaring, ook kon investeren in mijn ontwikkeling. De keuze voor het VNG traineeship was daarom snel gemaakt.

Mijn eerste opdracht was voor de gemeente Geldermalsen. Als juridisch medewerker heb ik daar uiteindelijk anderhalf jaar gewerkt en veel verschillende taken en opdrachten gehad. In Geldermalsen was er heel bewust voor gekozen om een trainee aan te nemen. Mijn collega’s hebben dan ook altijd de moeite genomen om mij van alles te leren over het reilen en zeilen in een gemeente en mij te helpen bij heel veel ‘eerste’ dingen waar je tegenaan loopt bij een eerste baan. Na anderhalf jaar heb ik nog een half jaar bij de gemeente Houten gewerkt. Op een hele andere afdeling met een andere opdracht heb ik snel mijn draai kunnen vinden door de eerder opgedane kennis en ervaring.

Belangrijk in mijn keuze voor het VNG traineeship zijn voor mij de opleidingsdagen geweest. Elke vrijdag was er een opleidingsdag georganiseerd in Den Haag. De onderwerpen die daar langs kwamen zijn heel verschillend geweest; van inhoudelijke onderwerpen als gemeentefinanciën en ruimtelijke ordening tot professionele vaardigheden als presenteren, onderhandelen en persoonlijke effectiviteit. Naast de opleidingsdagen zijn voor mij de contacten met mijn coach heel waardevol geweest. Zij heeft mij geholpen om te leren van situaties waar ik in mijn werk tegenaan liep en om na te denken over wat voor baan het beste mij past. Het VNG traineeship heeft mij een goede basis opgeleverd voor mijn loopbaan, waar ik ontzettend blij mee ben.

Vanuit mijn Bestuurskundige achtergrond werd de connectie met de VNG al tijdens mijn afstudeerperiode gelegd. Voortvloeiende hieruit bleek voor mij het VNG traineeship een voor de hand liggende optie. Dit betekende voor mij concreet een continuering bij de afdeling Sociaal Domein van de VNG, waar ik mijn scriptie ook heb afgerond. 

Het VNG traineeship is voor mij een waardevolle tijd geweest, waar ik twee jaar de mogelijkheden heb gehad en benut om mij te ontwikkelen op verschillende dossiers. Na zes maanden actief te zijn geweest op het PGB dossier binnen het sociaal domein van de VNG, ben ik overgestapt naar het fysieke domein.

Dit betekende voor mij dat ik een rol ging spelen op dossiers zoals de Omgevingswet, het landelijk gebied en de privatisering van het bouwtoezicht. Na een jaar bij de VNG gewerkt te hebben ben ik overgestapt naar het team Omgevingsbeleid (gelieerd aan de Omgevingswet) van de provincie Zuid-Holland.

De waarde van de tijd bij de VNG heeft zich qua netwerk en ervaring met zowel gemeente als Rijksoverheid ruimschoots uitbetaald. 

Door de verschillende perioden binnen het traineeship heb ik vanuit verschillende perspectieven meer zicht gekregen op de uitdagingen waar de overheden voor staan richting de toekomst.

Het traineeship heeft mij verder een basis meegegeven om op verder te werken in de vorm van een opleiding. Hierin is een breed scala aan inhoudelijke onderwerpen en vaardigheden aan de orde gekomen.

In combinatie met de persoonlijke coach is scherpte aangebracht in de keuzes die ik gemaakt heb in mijn loopbaan binnen het traineeship, om daarop nu verder te bouwen in de vorm van mijn huidige functie.

Het VNG Traineeprogramma heeft mij de beste kick-start van mijn carrière gegeven die ik maar kan wensen. In 2 jaar 4 opdrachten en 80 trainingsdagen doorlopen betekend heel veel leren; inhoudelijk en over jezelf.

Met uiteenlopende opdrachten bij de VNG en de gemeentes Leiden, Geldermalsen en Nijmegen heb ik in meerdere keukens kunnen kijken. Zo leer je dat elke organisatie zijn eigen dynamiek en regels kent. Ook vindt hierdoor meermaals kennisoverdracht tussen gemeenten plaats die jij als trainee eenvoudig kan bewerkstelligen.

Door met trainees wekelijks bij elkaar te komen, leer je dat jouw werkproblemen niet uniek zijn en wordt je geholpen (en gedwongen) om problemen niet voor je uit te schuiven maar direct op te lossen. Dit versnelde mijn leercurve en bood tegelijkertijd de steun die je zeker in het begin van je carrière nodig hebt.

Ander uniek punt van het traineeprogramma zijn de professionele individuele coaches. Hierdoor kreeg ik steeds een spiegel voorgehouden om zo mijn invloed te vergroten en passende verantwoordelijkheid te nemen.

Door dit alles heb ik zeker impact gehad met mijn werk voor de opdrachtgevers en concrete resultaten opgeleverd. Ook heeft me dit doen besluiten na het traineeprogramma verder te gaan binnen de gemeentelijke wereld. Als consultant geef ik nu met veel plezier advies bij meerdere gemeenten. Kortom, ik had me geen betere start van mijn carrière kunnen wensen dan met het VNG Traineeprogramma.

Het VNG traineeprogramma heb ik ervaren als heel waardevol. Een unieke kans om in twee jaar tijd aan de slag te gaan bij verschillende organisaties en wekelijks trainingen te volgen!

Tijdens het traineeprogramma ben ik werkzaam geweest bij drie organisaties:

  • De gemeente Geldermalsen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.
  • De gemeente Vlaardingen bij het programma Participatie.
  • De VNG bij het programma Planmatig Werken.

Stuk voor stuk hele leuke organisaties waar ik veel kennis en ervaring heb opgedaan. Daarnaast biedt het traineeprogramma ook mogelijkheden om je interesses en passies te ontdekken. Mijn ervaring is dat je al gauw merkt welke functies het beste bij je passen.

Naast de werkervaring vind ik het uitgebreide opleidingsprogramma echt een aanrader. Dit is lang niet bij alle traineeprogramma’s zo uitgebreid. Elke vrijdag kwam alle trainees bij elkaar om een training te volgen. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn onder andere: debatteren, adviesvaardigheden, netwerken, persoonlijk leiderschap, Lean, bezoek aan de Tweede Kamer en een training gemeentefinanciën. Daarnaast hadden we de mogelijkheid tot intervisie met medetrainees. In het traineeprogramma zitten allemaal starters die veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen bij situaties in het werk. Aandacht was er ook voor de informele activiteiten. Na de opleidingsdagen werd regelmatig met elkaar geborreld en we hebben ook leuke uitjes ondernomen zoals lasergamen, sportdag en etentjes.

Als trainee krijg je ook de beschikking over een persoonlijke coach waarmee je gesprekken kunt voeren over bijvoorbeeld jouw eigen loopbaan of situaties in het werk. Mijn ervaring is dat dit ook kan helpen om jezelf een spiegel voor te houden en scherp te reflecteren. Van het opleidingsbudget die ik in het tweede jaar heb ontvangen heb ik een training Scrum gevolgd.

Kortom: het traineeprogramma biedt de mogelijkheid om in korte tijd veel te leren en jezelf te ontwikkelen. Daarnaast biedt het traineeprogramma je een uitgebreid netwerk.

Inmiddels ben ik klaar met het traineeprogramma en ben ik in dienst gekomen van de VNG. Hier ben ik werkzaam als programmasecretaris van het Interbestuurlijk Programma. Een hele leuke functie vol uitdagingen.