Deze workshop is een onderdeel van de CvA eendaagse Goed Werk! Op 28 mei 2015.

Voor de juridische masterclasses was de belangstelling groot. In de Masterclasses Integriteitsschendingen Ontslag Disfunctioneren ging het ook om de juridische finesses, maar dan wel door de P&O-bril bekeken.

Aandacht voor de rol van HRM, nuttige wenken af te leiden uit uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en ook nog een korte vooruitblik naar de normalisering. Als die ingaat (mogelijk) op 1 januari 2018 wordt alles in het ontslagrecht anders voor gemeenten. Helder is wel dat dossiervorming altijd op orde moet zijn en dat P&O daar een stevige lead in moet hebben.

Meer informatie