Deze workshop is een onderdeel van de CvA eendaagse Goed Werk! Op 28 mei 2015.

Dertig mensen in een klein zaaltje bij elkaar onder leiding van Ruud de Joode, ingevlogen als professioneel debatleider. ‘Ha’, constateerde De Joode, ‘u denkt: wij gaan luisteren naar twee debaters en vullen zelf wat aan’. Om vervolgens blijmoedig iedereen uit te nodigen zelf de debatersrol in te nemen.

De eerste stelling luidde: Zonder modernisering is ons pensioenstelstel onhoudbaar. Een grote meerderheid was voor deze stelling. Van wie de modernisering dan moet komen bleef echter ongewis: ‘In onze gemeente is er nauwelijks een gesprek over’, ‘Pensioen is voor later’ en ‘het is lastig’.
Hoe het eruit kan zien was voor een aantal HRM ers wel duidelijk: meer keuzemogelijkheden aangeven, zelfs de keuze voor een pensioenfonds zelf zou je individueel moeten maken. Het is tenslotte een inkomensverzekering voor de eigen inactieve jaren van de medewerker.

Het debat ging verder over modernisering van arbeidsvoorwaarden. Dat onderwerp ligt veel dichterbij de invloedssfeer van de HR-afdeling. Als er al een conclusie kan worden verbonden aan de uitkomst van het levendige debat is dat deze: we weten wat we anders willen, maar om de moderne regels ook echt te implementeren is lastig.

Meer informatie