Deze workshop is een onderdeel van de CvA eendaagse Goed Werk! Op 28 mei 2015.

In een inspirerende bijeenkomst deelden de gemeente Amersfoort, Deventer, Hollands Kroon en Kampen hun ervaringen met de ontwikkeling van hun gemeenten met elkaar en de 39 deelnemers. Mooi om te horen was dat gemeenten hier allemaal mee aan de slag zijn. Mooi ook om te zien was dat verschillende aanpakken mogelijk zijn; er is niet één waarheid. Er was voldoende ruimte om ook die vragen te stellen “die je eigenlijk niet wil horen”. Er was herkenning en verbazing.

Schuren en glanzen: zonder schuren gáát het niet glanzen. Moeilijke gesprekken, drempels, tegenslagen, de vrijheid om tegen problemen aan te lopen: dit is nodig om uiteindelijk tot mooie resultaten te komen.

Organisatieontwikkeling houdt nooit op

Gedeeld werd de conclusie dat organisatieverandering noodzakelijk is: de samenleving verandert en gemeenten móeten daar in meebewegen. Hoe kunnen we in deze participatiemaatschappij verantwoordelijkheid van de burgers en ondernemingen vragen, als we als gemeente zelf daar niet naar handelen. Andere gedeelde conclusies waren: zet een koers en hou daar aan vast, begin / handel / doe én geef tegelijkertijd ook de tijd en ruimte aan de medewerkers om te veranderen, ontregel én geef medewerkers het vertrouwen om vraagstukken (zelf) op te lossen, laat los én werk samen, intern maar ook extern en bovenal: blíjf ontwikkelen. Organisatieontwikkeling houdt nooit op.

Meer informatie