Om inzicht tegen welke knelpunten gemeenten aanlopen bij de uitvoering van ruimtelijk beleid heeft de VNG samen met de provinciale afdelingen een aantal bijeenkomsten georganiseerd. De VNG kan de input uit de bijeenkomsten gebruiken bij het voorbereiden van de inspraakreactie op de nieuwe Omgevingswet en in gesprekken met het ministerie.