Team Zorg van VNG KCHN ondersteunt u bij vragen over fraudepreventie in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Team Zorg richt zich op verdere verdieping van een rechtmatige uitvoering van de zorgwetten.

Wat betekent dat concreet?

 • Gemeenten kunnen met vragen over preventie, controle, handhaving en bijvoorbeeld de aanpak van fraudesignalen terecht bij één team. Vragen worden binnen maximaal 7 werkdagen beantwoord.
 • Gemeenten hebben toegang tot de uitkomsten van onderzoeken, kennisuitwisseling en kennisopbouw op specifieke handhavingsrisico’s, thema’s en functies.
 • Gemeenten kunnen gebruikmaken van praktische beleidsproducten, zoals handreikingen, protocollen en leergangen.
 • Gemeenten krijgen informatie over de ontwikkelingen van het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) en het Waarschuwingsregister en de mogelijkheid om zich hierbij aan te sluiten. 

Team Zorg

Het Team Zorg van het VNG Kenniscentrum Handhaving & Naleving bestaat uit:

 • Floor Bentfort van Valkenburg - Jurist
 • Renée Emmelkamp - Regioadviseur
 • Lieke Freeke - Gemeentelijke expert IKZ
 • Andre Hormann - Communicatieadviseur
 • Dennis Kragten - Programmamanager (a.i.)
 • Ila Luijten - Regioadviseur
 • Saskia Möhlmann - Projectondersteuner
 • Paul Norp - Jurist
 • Waldo van der Wiele - Inspecteur Inspectie Jeugd en Gezondheid​ (IGJ)

In contact

Vragen stellen aan het Team Zorg gaat via:

Of vraag het uw collega's bij andere gemeenten op het VNG forum Sociaal Domein.

Regioadviseurs

Ook kunt u terecht bij een van de regioadviseurs van VNG Naleving: zij zijn eerste contactpersoon met en voor gemeenten. Zij halen de vraag op en verduidelijken deze. Het Team zorg gaat er dan verder mee.