VNG Magazine nummer 8, 10 mei 2019

Auteur: Paul van der Zwan

Een op de drie raadsgriffiers zegt te weinig tijd en expertise te hebben om raadsleden goed in te werken. Daardoor moeten raadsleden vaak gebruikmaken van het ambtelijk apparaat of externe organisaties. 

De korte periode tussen de verkiezingen en de start van de raadsperiode is de belangrijkste reden dat griffiers raadsleden niet goed kunnen inwerken, zo blijkt uit het rapport Opleiding en ontwikkeling van raadsleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.
Daarnaast erkennen de 225 ondervraagde griffiers dat ze niet de kennis en onpartijdigheid hebben om een volledig traject op te stellen en te begeleiden. Verder ontbreken vaak een goede follow-up en een koppeling met de werkelijkheid. Dit leidt er ook toe dat ervaren raadsleden vaak de inwerking overslaan.

Eerder beginnen
De griffiers streven ernaar het inwerken bij de volgende verkiezingen te veranderen. Allereerst nemen zij zich voor eerder te beginnen met inwerken en de inwerking uit te spreiden over een jaar. Hierbij willen ze voor de verkiezingen starten en later beginnen met de reguliere vergaderingen.
Ook moet meer gebruikgemaakt worden van externe kennis en digitale hulpmiddelen. Dit kan ook de langer zittende raadsleden ervan overtuigen deel te nemen aan het inwerktraject. Het idee hierachter is dat een gedeelde inwerking bijdraagt aan de teambuilding en een goede start van de raadsperiode.