Speciaal voor management, gemeentesecretarissen en directies zonden wij tijdens het jaarevenement een vijftal live talkshows uit waarin genodigden in gesprek gingen over actuele thema’s rond bedrijfsvoering, trends en ontwikkelingen voor gemeenten. Online kijkers kregen daarbij de gelegenheid vragen te stellen.

Hieronder ziet u een korte impressie van de dag in de live studio en kunt u alle talkshows integraal terugkijken. Deze zijn ook te zien via ons speciale YouTube kanaal.

Aftermovie talkshows ‘Navigeren tot een integrale uitvoeringsagenda'

Deze aftermovie geeft een impressie van de dag in de live studio waar alle talkshows plaatsvonden tijdens het VNG Realisatie Jaarevenement - Op Koers in Uitvoering. 

Grenzen en dilemma’s van een open overheid

De vraag naar transparantie neemt toe, maar hoe transparant en open kan, wil en moet je zijn als overheid. Welke afwegingen maak je daarbij om dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen? Tegen welke grenzen loop je aan bij open source als je het bekijkt vanuit enerzijds inwoners en anderzijds ondernemers/marktpartijen die er gebruik van maken? Regels en mogelijkheden van goed opdrachtgeverschap naar leveranciers komen hierbij ook aan de orde.

Tafelgasten: Geert-Jan Bogaerts van Public Spaces, Peter de Baat, ambassadeur van WOO, Wim Blok, directeur Vereniging Directeuren Publieksdiensten en Frans Jorna, concerndirecteur gemeente Apeldoorn.

Een overheid voor iedereen; inrichten van toegankelijkheid en participatie

Niet alle communicatie is te moderniseren tot digitaal. Inwoners blijven gevoelig voor persoonlijk contact. Nog los van de enorme groep die moderne communicatie middelen niet eens kunnen volgen. Hoe richt je je organisatie in die toegankelijkheid en participatie mogelijk blijft maken? Juist voor de doelgroep die het niet zo makkelijk kan volgen (2 miljoen mensen in Nederland met vorm van analfabetisme).

Tafelgasten: Wietske Kamsma, programmamanager Alliantie Digitaal Samenleven, Marcel Oosterveer, ambassadeur Digitale Toegankelijkheid en binnenkort burgemeester gemeente Waalre, Jan Fraanje, gemeentesecretaris gemeente Tholen en Bart Buijs, raadsadviseur Communicate en Verbinding.

Bouwen aan vertrouwen; digitaal leiderschap concreet vorm geven

Stop met innoveren, breng eerst de datastrategie op orde. Het instellen van een CDO is niet heiligmakend hierin. Data gedreven werken is keuzen maken. Op welke onderwerpen en gegevens ga je regie voeren, wat laat je bij de burger en wie pakt het digitaal leiderschap in de gemeente op? Hoe bouw je aan vertrouwen in deze rol en hoe richt ik dit in zodat je als gemeente waar kan maken wat je belooft?

Tafelgasten: Ronald Damhof, CDO Ministerie van Justitie en Veiligheid, Johan Posseth, partner Kurtosis, organisatie adviseur Vensters voor Bedrijfsvoering, Tino de Velde, manager VNG Realisatie en Sander Brabander, CDO Drechtsteden.

Invloed van dreiging op digitale veiligheid minimaliseren

In de afgelopen 5 jaar hebben zich drastische veranderingen voorgedaan waarbij veel nieuwe risico’s op informatie veiligheid zich hebben gemanifesteerd. Wat betekent dit voor Bedrijfscontinuïteit Management (BCM)? De wereld om ons heen wordt namelijk alleen maar slimmer. De kans op dreiging neemt toe. Het belang van digitale veiligheid en het besef dat het mis kan gaan moet omhoog. Maar wat is het handelingsperspectief van directies van gemeenten om de consequenties voor de continuïteit van dienstverlening naar burgers te garanderen en hoe informeer je daar over?

Tafelgasten: Murvin Chan, BCM manager gemeente Rotterdam, Terence van Gestel, CISO gemeente Tilburg, Patrick Spigt, directeur dienstverlening Katwijk en Wim Eppinga, gemeentesecretaris Hollands Kroon.

Regionale Werkcentra; valkuil of kans?

Op lokaal niveau, waar gemeenten een eigen beleid voeren om de burgers uit de bijstand aan werk te helpen, is een ‘arbeidsmarktbeleid’ moeilijk te bepalen. Regionale samenwerking werkt aantoonbaar beter. Dat hebben de RMT’s (Regionale mobiliteitsteams) in de tijd van Covid en het van ‘werk naar werk’ brengen laten zien. Maar werkt deze methodiek ook in de nieuw op te richten Regionale Werk Centra? Past het regionale samenwerken op de huidige financieringsstructuur van gemeenten? Loont samenwerken? Niet alleen voor de werkzoekenden en werkgevers, maar ook voor de gemeenten? 

Tafelgasten: Jacqueline Mooiman, coördinator NHN werkt door, Vincent van Veen, coördinator RMT Midden Utrecht, Beatrijs Wijnberg, rayonmanager Midden Utrecht UWV en Elfriede Boer, directeur Werkzaak Rivierenland.