Ouderen in de sportschool
Naam fotograaf/beeldbank
Gemeente Breda
Vervaldatum beeldrechten
Het driejarig Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid is gericht op de nieuwe én klassieke uitdagingen voor Publieke Gezondheid. Het hart van het programma bestaat uit de verbetering van het samenspel tussen de betrokken partners. 

Het stimuleringsprogramma brengt geen nieuwe visie en wil geen nieuwe projecten initiëren, maar aansluiten bij wat er al is aan initiatieven en bestaande structuren zo goed mogelijk benutten. In de eerste editie van onze nieuwsbrief informeren we u waar we nu staan: