Deze stichting biedt opvoeringsondersteuning aan adoptieouders met jonge kinderen. Dit is geen wettelijke taak voor gemeenten, maar sluit aan op de taak die de stichting heeft om kandidaat-adoptieouders voorlichting te geven.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zal met ingang van 2018 de financiering van de opvoedingsondersteuning aan adoptieouders van de gemeenten overnemen.

De Stichting Adoptievoorzieningen gaat dus structureel over naar het ministerie van V&J, hiermee wordt de bestaande situatie definitief. Dit komt neer op een structurele korting van € 0,762 miljoen per 2017 (Bron: VNG-bericht). 

Deze pagina is onderdeel van www.vng.nl/landelijkecoordinatiesociaaldomein

Missing media.