Het gemeentehuis van Steenbergen is nog maar drie jaar oud. Vanuit de collegekamer is er een mooi uitzicht op een woonwijk in aanbouw. In deze setting spraken Kees Jan de Vet en drie wethouders onder andere over gemeentelijke samenwerking en decentralisaties. Na het gesprek wordt het college, de raad en het MT van Steenbergen uitgenodigd om contact te houden en binnenkort langs te komen bij de VNG.

Op het vlak van gemeentelijke samenwerking heeft Steenbergen geen rijke traditie. Het nieuwe college vindt dit echter erg belangrijk en steekt hier veel energie in. Mogelijk is de nieuwe gemeentesecretaris waar men naar zoekt straks een tastbaar resultaat van de samenwerking in het regionale mobiliteitscentrum.

Decentralisaties
De gemeente Steenbergen geeft een aantal suggesties mee aan Kees Jan de Vet over aspecten die belangrijk zijn bij het denken over de komende decentralisaties. Een paar punten:

  • provinciegrenzen moeten niet belemmerd werken
  • zorg voor uitwisseling van ervaringen tussen gemeenten
  • ondersteuning in menskracht is gewenst