Met als leidraad de bouwstenen die het aanjaagteam Verwarde Personen opgesteld heeft, verdiepen zes regio's de aanpak van personen met verward gedrag. Zes zeer uiteenlopende regio’s die elk binnen hun eigen regionale context invulling geven aan een integrale en sluitende aanpak: Tilburg en regiogemeenten (Hart van Brabant), Friesland, Limburg, Oost Nederland, Utrecht, Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

Programma en bouwstenen

Tijdens een eerste bijeenkomst presenteerden de regio’s zichzelf, benoemden hun sterke- en ontwikkelpunten en kregen advies van de andere regio’s.

Op basis van de regionale sterkte- en ontwikkelpunten wordt een programma opgesteld, waarmee de regio's de komende maanden aan de slag gaan. Als richtlijnen worden daarin ook de bouwstenen voor een sluitende aanpak van mensen met verward gedrag meegenomen.

Aan de hand van de ervaringen van de verdiepingsregio’s bekijkt het aanjaagteam vervolgens hoe de bouwstenen in de praktijk werken en of deze aanscherping nodig hebben.

Projectleider

Voor de verdiepingsregio’s heeft het aanjaagteam Verwarde Personen een landelijke projectleider aangetrokken, die tot juni 2017 regio’s ondersteunt bij het opstellen van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Naast het voeren van gesprekken en stimuleren van onderlinge kennisuitwisseling, zal de projectleider ook de structurele problemen die regio’s tegenkomen landelijk op de agenda zetten.