De ontwikkelingen:
Fase? Richtlijn? De Europese Commissie heeft op 16 september 2011 voorstellen gepresenteerd voor de herziening van de DAEB regels. Het is nog niet bekend of en welke gevolgen deze eventueel hebben voor Woningcorporaties (WoCo’s) in Nederland. In de voorstellen van de commissie richten zich daar waar het WoCo’s betreft uitsluitend op sociale huisvesting binnen het DEAB kader.

Samenvatting Commissievoorstellen:
Commissie heeft een staatssteunbeschikking vastgesteld met als gevolg dat woningcorporaties 90% van de vrijgekomen woningen in de gereguleerde sociale huursector (met een huur tot     € 652) moeten verhuren aan huishoudens met een verzamelinkomen tot € 33.614.

VNG standpunt:
VNG vindt, samen met Aedes, dat de Commissie zich niet kan uitlaten over hoe Nederland zijn sociale huisvesting inricht. Dit zijn bevoegdheden die nationaal en zelfs decentraal zijn. De situatie gaat ook voorbij aan een bredere inkomenspolitiek die hierbij een rol speelt. Ook wordt er onvoldoende rekening gehouden met de verschillen op woningmarkten tussen regio’s.

Ter informatie