Versterken van de kwaliteit van de uitvoering is een belangrijk landelijk thema. Beleidsvoornemens kunnen mooi worden uitgewerkt, maar of de beoogde resultaten worden behaald hangt af van een goede uitvoering.

De basis voor een goede uitvoering wordt bepaald door het serieus nemen van de uitvoerbaarheid bij het bepalen van beleid. Daarvoor moeten we als gezamenlijke overheden beleid en uitvoering dichter bij elkaar brengen. Om zo samen te zoeken naar uitvoerbare oplossingen voor de grote opgaven waar we voor staan. Daarbij geldt dat veel uitvoering via gemeenten loopt. Die moeten dus als gelijkwaardige partners betrokken zijn en aan de voorkant meewerken aan uitvoerbare oplossingen.

Er is een groep inwoners die de weg naar de overheid niet weet te vinden. Zij komen op tal van manieren in aanraking met de overheid. Dit zijn de meest kwetsbaren, en juist voor hen organiseren we het het meest ingewikkeld. Gemeenten willen juist voor die inwoners een aanspreekpunt zijn. Een menselijk gezicht. Maar dan moeten we daar wel de mogelijkheden voor hebben.

Voorzitter Jan van Zanen tijdens de Algemene Ledenvergadering

Menselijke maat

Een ander belangrijk aspect van de focus op uitvoering is het waarborgen van de menselijke maat. Hierbij staan de inwoners centraal en wordt voorkomen dat mensen geen kant meer op kunnen tussen verschillende overheidsinstanties.

In deze video licht algemeen directeur Leonard Geluk de focus op de uitvoering toe, waarbij de menselijke maat voorop zou moeten staan.