Als de financiën van gemeenten op orde zijn en als er sprake is van hersteld evenwicht in het openbaar bestuur dan willen wij een aanbod doen richting het kabinet. Met de koepels van provincies en waterschappen kunnen we een bijdrage leveren aan inhoudelijke dossiers als wonen, uitvoering van het Klimaatakkoord, regionale economie en digitalisering.

Gemeenten hebben de ambitie om te bouwen aan een mooier Nederland. De verschillende opgaven waar Nederland voor staat, slaan neer in de gemeenten en vragen een interbestuurlijke aanpak met de daarbij horende voorwaarden. Indien aan die voorwaarden wordt voldaan kunnen gemeenten ook de verantwoordelijkheid nemen om een deel van de oplossing te zijn. Met de koepels wordt gewerkt aan een aanbod op vier onderwerpen: 

a.         Wonen als integraal onderwerp waarvoor mogelijk een alliantie kan worden gesmeed

b.         Regionale economie als bijdrage aan de economische herstelagenda voor Nederland

c.         Uitvoering klimaatakkoord om vaart te maken op al ingeslagen wegen

d.         Digitalisering: de versnelling van de digitale overheid en het reguleren van het digitale maatschappelijke verkeer