De VNG werkt aan een compleet wetsvoorstel voor een beter openbaar bestuur. De Wet op het decentraal bestuur moet de basis bieden voor een beter evenwicht in de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen de rijksoverheid, provincies en gemeenten. Na de kabinetsformatie kan de wet snel worden ingevoerd.

 

 

Achtergrond

De interbestuurlijke verhoudingen staan uit het lood. Diverse rapporten komen tot dezelfde analyse en tot steeds weer komen dezelfde aanbevelingen naar boven. De VNG heeft eerder al gepleit voor een wet op de decentrale overheden in reactie op het rapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. Het initiatief voor een proeve van een wet is een instrument om te laten zien hoe belangrijk gemeenten het vinden om de bestuurlijke verhoudingen te verbeteren en daarmee het gesprek te kunnen voeren met betrokken partners, politieke partijen en de departementen. Spoor 2 is daarmee ook gericht op het maken van goede afspraken om het werken aan de ambities van gemeenten mogelijk te maken, zoals de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Eerste proeve 

Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht en gespecialiseerd in lokaal bestuur, schreef de eerste proeve. Deze is tijdens de Bestuurdersdag op 27 november 2020 besproken en wordt verder uitgewerkt. De proeve kan tijdens de BALV van 12 februari 2021 worden besproken, op tijd voor de kabinetsformatie.

Meer informatie