Doen we de juiste dingen en doen we die dingen goed? Het antwoord op die vraag wordt binnen het programma Geweld hoort nergens thuis gegeven door een spiegelgroep van ervaringsdeskundigen. In de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling spelen ervaringsdeskundigen al een cruciale rol. 

Wie weet immers beter wat de impact van huiselijk geweld en kindermishandeling is op je leven dan zij die het zelf hebben ervaren. Met als voorbeeld de constructieve inzet van ervaringsdeskundigen lokaal en regionaal, zijn de afgelopen maanden in samenwerking met NJI en Movisie voor het landelijke meerjarenprogramma GHNT ervaringsdeskundigen geworven. Hieruit is een spiegelgroep samengesteld van 7 ervaringsdeskundigen, die in maart 2019 officieel aan het programma worden verbonden.

De spiegelgroep ervaringsdeskundigen heeft als doel om collectief, vanuit ervaringskennis een bijdrage te leveren aan de realisatie van de ambities van de landelijke en regionale ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het programma GHNT. Dat doen ze o.a. door gevraagd en ongevraagd het kernteam, de stuurgroep, het programmateam, en/of de onderzoekscommissie te adviseren. Daarnaast benadrukken de ervaringen van de spiegelgroep de noodzaak tot actie m.b.t. de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en geven hier letterlijk een gezicht aan.

Hun levensverhalen zijn belangrijk om nog meer inkleuring te geven aan de impact van huiselijk geweld en kindermishandeling in de samenleving en hoe te handelen, als je het signaleert in je omgeving of als het je persoonlijk treft. Ook op dit deel van de opdracht van het programma GHNT kan de spiegelgroep actief zijn.

Het collectief van de nu samengestelde spiegelgroep beschikt over ervaringsdeskundigheid op het brede spectrum van huiselijk geweld en kindermishandeling zowel als slachtoffer, als ex-plegers. Daarnaast hebben zij weet van de omstandigheden van specifieke groepen zoals slachtoffers van andere seksueel geweld, loverboys, eergerelateerd geweld/schadelijke traditionele praktijken en complexe scheidingen. Een beknopte biografie van de leden van de Spiegelgroep lees je HIER

Susanne Slikkerveer Kim van Laar René Haring
Janine Klungel Hameeda Lakho Annemoon van Noorden

 

De inzet van ervaringsdeskundigen is groter dan de spiegelgroep alleen. Zij worden omringd door een flexibele schil van ervaringsdeskundigen, die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties en personen die vanuit hun ervaringen ook ondersteuning kunnen bieden.

Meer informatie via info@geweldnergensthuis.nl, Wietske Dijkstra, lid programmateam GHNT

Handreiking Samen Deskundig

Samen met Movisie, NJI en de Spiegelgroep van ervaringsdeskundigen betrokken bij het programma GHNT is een zeer bruikbare handreiking voor gemeenten opgesteld onder de titel ‘Samen Deskundig’. Het doel van de handreiking is:

  • Gemeenten enthousiast maken en inspireren om (vaker) samen te werken met ervaringsdeskundigen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en organisaties in hun gemeente/regio stimuleren om ervaringsdeskundigen in te zetten in de uitvoering.
  • Gemeenten concrete handvatten bieden voor het vormgeven van deze samenwerking.

De handreiking was sinds augustus 2020 in een concept versie beschikbaar en is sinds die tijd door een aantal GHNT regio’s beproefd. De feedback is verwerkt en de handreiking is nu in een handzame clickable pdf opnieuw vormgegeven. De definitieve versie is beschikbaar.

Meer informatie