In Koggenland kwam allereerst ter sprake hoe de VNG aankijkt tegen kleine gemeenten. Ralph Pans benadrukte tijdens zijn bezoek op 1 november dat de VNG geen onderscheid maakt naar grootte, ook niet als het om decentralisatie gaat. Als de schaal te klein is voor een bepaalde taak is samenwerken de oplossing. De VNG gelooft in zelforganiserend vermogen van gemeenten.

Missing media.

De VNG richt zich op alle gemeenten en op bestuurders, raadsleden en ambtenaren. Het VNG spreekt begin november over de herverdeling van het gemeentefonds. Voorlopige indruk is dat het bestuur het standpunt zal innemen dat dit nog maar even moet blijven rusten.

Sociale werkvoorziening
De raadsleden die bij het gesprek aanwezig zijn vragen aandacht voor de sociale werkvoorziening in de gemeente. Deze draaide prima maar dreigt nu door de voorgenomen decentralisatie in de rode cijfers te komen. Dat is onacceptabel. Ralph Pans wijst op het rapport van de commissie Toekomst en Transitie Sociale Werkvoorziening. De VNG  maakt zich hard om gemeenten hierbij te ondersteunen.

Ten slotte komt de vorming van de RUD's aan de orde. De gemeente Koggenland is het niet eens met het voorstel van de provincie en heeft het eigen standpunt rechtstreeks onder de aandacht van de minister gebracht.