Social return

Op deze pagina vindt u nieuws dat op de website van de VNG is verschenen over social return.

 


Informatiemail 2 over social return
September 2012 is er weer een een informatiemail verstuurd met het laatste nieuws over social return. De informatiemail is verstuurd naar geinteresseerden van gemeenten zoals wethouders, managers, inkopers, medewerkers van de projectbureaus SROI en werkgeversservicepunten. Hieronder de link naar de informatiemail.  

Friese overheden werken samen bij social return
Leeuwarden heeft goede ervaringen met social return bij aanbesteding van opdrachten. Burgemeester en wethouders hebben een beleidsnotitie gepresenteerd met spelregels en ambities over social return en het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Belangrijk element in de notitie is het feit dat de Friese gemeenten, provincie en waterschap hun social return-beleid onderling gaan afstemmen.

Roermond maakt zich sterk voor social return
De gemeente Roermond is groot voorstander van social return en wil stimuleren dat ondernemers uitkeringsgerechtigden aannemen. Roermond gaat via opdrachten in een periode van vier jaar 130 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ondernemers aan werk helpen.

Gemeente en wegenbouwer helpen samen jongeren aan werk
Zes werkzoekende jongeren uit Nieuw-West gaan als eerste aan de slag in een nieuw BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg), betaald door Rutte Wegenbouw. De gemeente Amsterdam, praktijkopleidingsinstituut SPG Amstelland en Rutte Wegenbouw hebben hierover een convenant afgesloten.

Apeldoorn gaat Prestatieladder Socialer Ondernemen gebruiken
TNO heeft de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. Via de prestatieladder kan vastgesteld worden in hoeverre een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking. Apeldoorn gaat als eerste gemeente de PSO gebruiken.

Handreiking Goed inkopen, een schone zaak
De handreiking 'Goed inkopen, een schone zaak' is een concrete uitwerking van de code Verantwoordelijk Marktgedrag die is ontwikkeld door de partijen betrokken bij de schoonmaakbranche. De handreiking helpt (overheids) inkopers van schoonmaakdienstverlening om de gedragscode in de praktijk te brengen. Per fase van het inkoopproces biedt de handreiking tips om te sturen op meer kwaliteit, betrokkenheid en respect.

VNG stimuleert samenwerking op regionale arbeidsmarkt
Bedrijven en sectoren moeten ondanks de economische crisis nu al inspelen op de verwachte uitstroom van ouder personeel. En gemeenten hebben belang bij een goed werkende regionale en lokale arbeidsmarkt voor het naar werk begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  De VNG zoekt daarom naar een slimme samenwerking zodat gemeenten en bedrijven op regionaal en lokaal niveau gezamenlijk arbeidsmarktbeleid organiseren.

Geleerde en nog te leren lessen van social return
Meer dan de helft van de gemeenten is aan de slag met het bevorderen van sociaal ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen, kortweg social return. Er zijn veel voorbeelden van gemeenten die social return stevig hebben verankerd in hun beleid en organisatie. Waar staan gemeenten nu met social return en hoe kunnen ze verder gaan om nog meer rendement te behalen?

Rotterdam maakt werk van social return
De gemeente Rotterdam vraagt ondernemers in aanbestedingen om 5 tot 50 procent van de aanbestedingssom te besteden aan social return. Het onderhoud van de groenvoorziening is de eerste grote aanbesteding waarin dit is opgenomen.

Handleiding social return bij gemeenten
Gemeenten kunnen bij de inkoop van diensten met de leveranciers afspraken maken over social return: (leer)werkplekken en stageplekken voor bijvoorbeeld jongeren met een beperking of langdurig werklozen. Maar wanneer en hoe kan een gemeente social return inzetten en met welke factoren moet de gemeente rekening houden? De handleiding ‘Social return bij inkoop door gemeenten’ geeft antwoord op deze vragen.

Keurmerk sociaal ondernemen
TNO ontwikkelt samen met andere organisaties een landelijke methode voor herkenning en erkenning van sociaal ondernemen. De methode laat zien in hoeverre bedrijven bijdragen aan de werkgelegenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De methode is naar verwachting eind 2011 klaar voor gebruik.