Sociaal sterker de crisis uit. Dat is mogelijk als we de komende tijd durven investeren en innoveren. De commissie Sociale impact COVID-19 roept gemeenten en rijk op om gezamenlijk te werken aan een langetermijnagenda zodat de samenleving versterkt uit de coronacrisis kan komen. Met de notitie 'Sociaal sterker de crisis uit' en de bijbehorende praatplaat wil de commissie gemeenten helpen in hun aanpak naar sociaal herstel. 

Werkgroep Nieuwe armoede

Op 2 maart 2021 besprak de commissie Sociale impact COVID-19 voorstellen over nieuwe armoede met een brede kabinetsdelegatie. De voorstellen over nieuwe armoede, onder andere een toeslagencheck en onderzoek naar basis/perspectiefbanen, worden omarmd door het kabinet. 

VNG-commissie Sociale impact COVID-19

Sinds november 2020 is een commissie van gemeentebestuurders en wetenschappers ingesteld op initiatief van de VNG. Deze commissie staat onder voorzitterschap van burgemeester Paul Depla: ‘Gemeenten willen concrete maatregelen en interventies. Maar, wat is daar zinvol van en om wie gaat het? Die reflectie gebeurt in deze commissie.’

De opdracht van de commissie is om:

  • actief en wetenschappelijk onderbouwd, de sociaal-maatschappelijke impact van COVID-19 te volgen en snel te kunnen signaleren wat er speelt.
  • zelf met concrete voorstellen te komen voor versnellingen en doorbraken en die waar nodig te agenderen bij het rijk of andere tafels. Vervolgens moeten deze op zeer korte termijn worden uitgevoerd.

Commissie-Halsema

Al vanaf het voorjaar van 2020 vragen gemeenten hiervoor aandacht bij het kabinet. De commissie-Halsema bracht het rapport uit ‘Sociale impact van de coronacrisis’. Daarna kwamen 15 burgemeesters met het manifest ‘Kom op voor de meest kwetsbare gebieden’. Sinds november 2020 is er de VNG-commissie Sociale impact COVID-19 (commissie-Depla) die zich bezighoudt met sociale impact van het coronavirus.