VNG Magazine nummer 18, 23 november 2018
 
Auteur: Leo Mudde

Drie vragen aan ... Jack Mikkers, burgemeester ’s-Hertogenbosch


Jack Mikkers, burgemeester van ’s-Hertogenbosch en een van de initiatiefnemers van de NL Smart City Strategie, was vorige week met een delegatie van zeventien Nederlandse gemeenten op de Smart City Expo in Barcelona.  

 
1. Wat viel u dit jaar op in Barcelona, wat zijn de laatste slimme trends?

‘Een paar jaar geleden draaide dit evenement nog veel om gadgets, slimme toepassingen zonder dat er veel aandacht was voor de publieke waarde ervan. Dat is veranderd, het gaat nu veel meer om de vraag hoe gemeenten hun inwoners kunnen betrekken bij de ontwikkeling van de smart city. Het viel me ook op dat de term responsibility vaak viel. Overheden moeten verantwoordelijk omgaan met technologie. Tot voor kort zat er geen rem op de technische mogelijkheden. Nu vragen gemeenten zich af, of elke innovatie ook echt beter is voor de inwoners. In China worden mensen op straat geïdentificeerd door de manier waarop ze lopen, dat is alweer een stap verder dan gezichtsherkenning waar de Chinezen ook erg mee bezig zijn. In onze cultuur is het ondenkbaar dat we technologie met dat doel in de openbare ruimte gaan inzetten.’  

2. Waarmee profileerden de Nederlandse gemeenten zich?

‘Er is internationaal bewondering voor de manier waarop Nederland, samen met de kennisinstellingen en ondernemers, de techniek op een verantwoorde manier implementeert in de samenleving. Wij vinden het vanzelfsprekend, maar soms moet je ver van huis gaan om je eigen successen te horen.‘Voorbeelden? Hoe wij het mobiliteitsvraagstuk benaderen met zaken als autodelen, of hoe smart mobility onderdeel is van ons openbaarvervoersysteem. In vergelijking met andere landen lopen we daar erg mee voorop.
‘Nederland viel op in Barcelona doordat we één paviljoen hadden. Daarmee presenteerden we ons als platform waarop we bereid zijn onze kennis en ervaringen te delen en te bundelen. Smart cities zijn ook sharing cities. Dat is uniek, Frankrijk bijvoorbeeld stond met vier paviljoenen verspreid over de expo, helemaal los van elkaar. En onze alliantie van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen is echt uniek, daar kijkt het buitenland met bewondering naar. De manier waarop wij vormgeven aan de smart city kan een belangrijk exportproduct van Nederland worden.’   

3. Moet elke gemeente een slimme gemeente zijn?

‘Absoluut. Het is geen marketingterm, maar een manier van besturen. Het gebruik van nieuwe mogelijkheden om het geluk van je inwoners te vergroten, zou overal het leitmotiv moeten zijn. Het maakt daarbij niet uit of je een grote stad bent of een kleine plattelandsgemeente. Gemeentebestuurders moeten verder kijken dan de vraag. Wanneer ergens een nieuwe lantaarnpaal wordt geplaatst, benut dan ook de andere mogelijkheden zoals het aanbrengen van meetapparatuur of camera’s in diezelfde paal. Bestuurders van smart cities zijn nieuwsgierig en stellen vragen. Om slimme vragen te stellen, hoef je geen techneut te zijn. Die eigenschap wordt de komende jaren nog belangrijker. Die zullen voor gemeenten in het teken staan van de ontwikkeling van de digitale infrastructuur, van smart mobility en de vraag hoe we moeten omgaan met de vele data. Steden als Eindhoven en Amsterdam lopen nu qua aanpak nog voorop, maar hun werkwijze zal over de rest van het land worden uitgerold.’
 
Dossier Smart Society: vng.nl/smartsociety