Sint Michielsgestel wil dat gemeenten grote projecten zo veel mogelijk centraal of gezamenlijk aanbesteden. De VNG zou daarin een sturende en initiërende rol moeten spelen. De salarisadministratie van gemeenten kan aanzienlijk goedkoper als alle gemeenten het op dezelfde manier doen. 

Dat was één van de onderwerpen bij het bezoek van Kees Jan de Vet op 30 november 2010 aan de gemeente Sint Michielsgestel. Tijdens het geanimeerde gesprek met soep en een broodje werd uitgebreid van gedachten gewisseld over tal van onderwerpen.

Zo is de gemeente benieuwd naar de vorderingen met het Bestuursakkoord. Ook komt een mogelijke differentiatie van taken aan de orde. De bestuurders vinden het onwenselijk als straks een onderscheid gaat ontstaan tussen 'A, B en C-gemeenten'. De ene gemeente kan immers meer taken aan dan de ander. De gemeente geeft aan geen voorstander te zijn van differentiatie in het lokaal bestuur.

Sint Michielsgestel vraagt de VNG verder naar de mogelijkheden van een minimum- en maximumvariant op het gebied van dienstverlening van de VNG aan de gemeenten. Kees Jan de Vet gaf aan dat de contributieverlaging dwingt tot het maken van keuzes, en een keuze om voortaan kosten in rekening te brengen voor dienstverlening is één van de opties.

Voorts vraagt de gemeente zich af wie de VNG nu vertegenwoordigt, gelet op de plannen in Thorbecke 2.0. De Vet gaf aan dat de VNG voor de belangen van alle gemeenten staat, ongeacht het aantal inwoners of de schaal. De VNG heeft de signalen van gemeenten snel opgepakt en dit kennismakingsbezoek is één van de initiatieven om te luisteren naar de geluiden vanuit het lokaal bestuur.