Op 20 november 2012 bezocht VNG directieraadsvoorzitter Ralph Pans de gemeente Simpelveld.Burgemeester Richard de Boer vertelt dat Simpelveld met krimp te maken heeft en in dit verband tegen rijksregelingen rondom de algemene uitkering van het gemeentefonds aanloopt. Volgens Pans pakt het gemeentefonds voor zowel krimpende als groeiende gemeenten inderdaad raar uit, omdat het kosten-georiënteerd is. De decentralisaties gaan bovendien veel gemeenten raken. Bij geleidelijke krimp is dit niet direct een probleem, maar als het sneller gaat moet je er wat aan doen. Met zoveel verantwoordelijkheid heb je anders namelijk geen bufferruimte.

Verruiming belastinggebied
Dit is ofwel te creëren door een uitbreiding van het lokale belastinggebied ofwel door het inzetten op de inkomstenbelasting. In Duitsland is er een vennootschap voor gemeentebelastingen opgericht en dat werpt daar inmiddels zijn vruchten af, aldus Pans.

Parkstad Limburg
Voor wat betreft Parkstad geeft De Boer aan dat hoewel de gemeenschappelijke  regeling niet zaligmakend is, er wel het nodige is bereikt.

Bestuurlijke opschaling naar 100 000+
Pans vertelt dat het kabinet met het getal 100 000 vooral heeft willen sturen op een sterkere uitvoeringskracht bij de gemeenten.  Samenwerking kan in de praktijk echter alle kanten op. Soms blijven kansen liggen, doordat gemeenten niet willen samenwerken. Soms ontstaan hele mooie verbanden, maar is het probleem nog steeds niet weg. En soms werkt samenwerking ook gewoon niet.  

Leerlingenvervoer
In Simpelveld bevindt zich de Koraalgroep, een organisatie die zich bezig houdt met kinderen met een beperking. Omdat veel van deze kinderen aangewezen zijn op leerlingenvervoer heeft de gemeente hier hoge kosten aan. Wethouder Joep van der Aa weet dat er een onderzoek gaande is en vraagt naar de stand van zaken hieromtrent. VNG-deskundige Jan Koster heeft naar aanleiding hiervan inmiddels laten weten dat dit onderzoek van onafhankelijk bureau Sardes binnenkort als rapport zal worden gepubliceerd.  De volgende stap is aan de politiek en  hier heeft de VNG uiteraard een rol in.

VNG
Volgens Van der Aa zijn de belangen van de VNG vaak gegeneraliseerd over het hele land. Hij spreekt de wens uit dat de VNG meer oog krijgt voor afwijkend beleid, zodat daar anders mee kan worden omgegaan.