Nummer 3, 2016

Vijf vragen aan ... Annemiek Jetten, Lid Comité van de Regio’s

 

Auteur: Leo Mudde

Missing media-item.Het Comité van de Regio’s, een adviesorgaan van de Europese Unie met vertegenwoordigers van de lokale en regionale overheden, stemde vorige week unaniem in met een advies om toerisme voor ouderen prominent op de Europese agenda te plaatsen. Het advies was ingebracht door de burgemeester van het West-Zeeuws-Vlaamse Sluis, Annemiek Jetten.

Waar komt het initiatief voor dit pleidooi voor ‘leeftijdsvriendelijk toerisme’ vandaan?

‘Het is een initiatief van het Comité van de Regio’s met de bedoeling vooral de plattelandsgebieden een economische impuls te geven en daar de werkgelegenheid te bevorderen. Vooral die gebieden zijn interessant voor senioren. Zij bieden rust en de voorzieningen zijn er over het algemeen goed.

‘Senioren hebben veel te besteden, maar ze hebben vrees om verre reizen te maken omdat ze de taal niet spreken of er de weg niet weten. Op internet is veel over vakantiebestemmingen te vinden, maar deze groep kan daar niet altijd goed mee overweg. Daardoor weten ze niet welke voorzieningen ze mogen verwachten. Ze wíllen wel reizen, maar denken dat het niet kan. Die groep willen we mobiliseren en echt stimuleren Europa in te gaan. Iemand uit Polen moet ook in Nederland gemakkelijk zijn weg kunnen vinden.’

Het advies heeft een hoog ict-gehalte. Het lijkt wel een verkapt pleidooi voor het ontsluiten van het platteland door de aanleg van hoogwaardige breedbandverbindingen. Klopt dat?

‘Het is én-én. Voor ondernemers in de toeristische branche is het van belang dat zij goede communicatietechnologie kunnen inzetten. In veel gebieden is dat nog een probleem, ik zie het ook hier in West-Zeeuws-Vlaanderen. Denk aan online reserveringssystemen en beoordelingssites. Aan de andere kant moeten oudere generaties de kans krijgen om de digitale mogelijkheden te benutten.

‘Het advies gaat over veel meer dan ict. Uiteindelijk komt het erop neer dat we de Europese Unie vragen toerisme te erkennen als een belangrijke motor die kan bijdragen aan het stimuleren van innovatie, gezond en actief leven en aan meer solidariteit tussen de generaties.’

Is toerisme niet bij uitstek iets wat de markt moet regelen?

‘Toerisme op zichzelf is inderdaad geen taak voor de Europese overheid. Maar het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van onze inwoners zijn dat wél. Toerisme leidt tot nieuwe relaties, tot minder vereenzaming. Ouderen blijven nu nog vaak thuis omdat ze niet zonder hun zorg kunnen, maar als men beschikt over een goed systeem van e-health dan is die drempel al weg. Wij zien als decentrale overheden de voordelen. Toegankelijkheid, of dat nou digitaal of fysiek is, is een Europees verhaal.’

Zou je dit kunnen zien als een Europese plattelandsagenda?

‘De Urban Agenda krijgt vaak alle aandacht maar eigenlijk gaat het om de ontwikkeling van stad en ommelanden. Die moeten complementair zijn aan elkaar. Daar draagt dit voorstel aan bij.’

Uw advies heet ‘Leeftijdsvriendelijk toerisme’. Waar zijn de jongeren?

‘Age-friendly is een neutrale term, maar senioren zijn wel de toeristen van de toekomst. De huidige zestigers zijn heel avontuurlijk ingesteld, die willen best ver reizen en ze hebben er de middelen voor. En tot slot: alle leeftijden zijn gebaat bij goede fysieke en digitale toegankelijkheid.’