Grote decentralisatieoperaties op het gebied van jeugdzorg, de onderkant van de arbeidsmarkt en maatschappelijke ondersteuning zijn aanstaande. Schijndel ondersteunt de overheveling van taken naar gemeenten en wil graag een volledige verantwoordelijkheid voor de reïntegratie van de onderkant van de arbeidsmarkt.

Schijndel heeft bewezen een uitstekende rol te vervullen op het gebied van arbeidsintegratie, maar ziet de budgetten steeds verder afnemen. Dat is vreemd: goed presterende gemeenten zouden hiervoor juist beloond dienen te worden.

Deze problematiek kwam op 30 november 2011 aan de orde tijdens het kennismakingsbezoek van Kees Jan de Vet aan de gemeente Schijndel.

Schijndel stipt tevens aan dat er geen eenduidig beleid op lokaal niveau is over het heffen van precario op kabels en leidingen, en dan specifiek op waterleidingen. Hierdoor ontstaan verschillen voor burgers binnen diverse gemeenten. Schijndel roept de VNG op om initiatief te nemen voor landelijk geldende beleidsregels.

De gemeente Schijndel wil dat de VNG de belangen van alle gemeenten, groot en klein, optimaal behartigt. Veel gemeenten hebben geen behoefte om nog meer taken en bevoegdheden erbij te krijgen, terwijl men de indruk heeft dat de VNG daar wel op aanstuurt. Ook zou de VNG volgens Schijndel de leden een spiegel moeten voorhouden in het kader van bestuurskracht. Het proces van samenwerking van onderop is belangrijk, maar samenwerking is niet altijd de beste remedie voor problemen. Gemeenten staan vaak verschillend in dat proces.