Kees Jan de Vet, lid van de VNG-directieraad, werd op 30 augustus 2011, hartelijk welkom geheten door het college van b en w en de gemeentesecretaris van Scherpenzeel. Na een uitgebreide lunch passeerden verschillende thema’s de revue.

Allereerst de belangenbehartiging van kleine gemeenten door de VNG. Hoe ziet gemeente de toekomst van kleine gemeenten, vroeg de burgemeester van Scherpenzeel zich af.

De Vet: ‘De VNG is de vereniging van álle gemeenten: we houden niet meer van Rotterdam dan van Scherpenzeel. Gemeentegrootte is niet bepalend voor de mogelijkheden en resultaten van gemeenten. Wel hebben kleine gemeenten andere uitdagingen dan grote gemeenten. Dat vraagt ook om andere oplossingen. Die oplossingen liggen voor elke gemeente anders. De samenwerking voor alle gemeenten, maar voor kleine gemeenten in het bijzonder, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de mogelijkheden om de problemen van nu en morgen aan te pakken.‘

Herindeling
Aan het eind van het gesprek komt de evaluatie van de Wet algemene regels herindeling (Arhi) nog even aan de orde. De evaluatie van de Wet Arhi is nog niet openbaar. De minister heeft aangegeven dat hij het evaluatierapport, samen met het nieuwe beleidskader herindeling naar verwachting in september naar de Kamer stuurt.

De gemeente vraagt om meer aandacht voor ondersteuning van de investeringen die nodig zijn in een herindelingstraject, tijdige communicatie en heldere besluitvorming.