Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd met maatregelen te komen voor een saneringsoperatie in veedichte gebieden. Daarmee wil het Rijk de geuroverlast en gezondheidsrisico’s voor de omgeving inperken.

Het kabinet heeft, in overleg met gemeenten, provincies en de sector, een gecombineerde aanpak langs twee sporen uitgewerkt:

  • een subsidieregeling voor varkenshouders in veedichte gebieden in Oost- en Zuid-Nederland om hun varkensbedrijven te kunnen beeindigen
  • ontwikkeling van nieuwe stal- en houderijsystemen voor de varkens-, pluimvee- en melkgeitenhouderij dat gericht is op het voorkomen van emissies uit stallen

Rol gemeenten saneringsspoor

Gemeenten en provincies hebben een verantwoordelijkheid bij het intrekken van de omgevingsvergunning en de herbestemming van de te saneren locaties. Daarnaast heeft elke gemeente zijn eigen flankerend beleid, zoals rood-voor-rood of herbestemmingsregelingen. Het is ook van belang dat varkenshouders die hun bedrijf beëindigen, worden begeleid bij het proces van besluitvorming en uitvoering. Veel gemeenten zijn ook daar al mee aan de slag. 

Inhoud regeling en tijdpad

  • Tot eind mei 2019: Conceptregeling bekendgemaakt, internetconsultatie staat open
  • Begin juni: Publicatie regeling
  • Openstelling subsidieregeling: Varkenshouders kunnen aanvraag indienen
  • Beoordeling ingediende aanvragen
  • Verzenden van subsidiebeschikkingen

Meer informatie