• prof. mr. P. F. van der Heijden (voorzitter)rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden
  • mr. T. van Peijpe (plv. voorzitter) voormalig (hoofd)docent in het arbeidsrecht gewerkt respectievelijk in Amsterdam en in Leiden en (vice-president) in de Rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht). Raadsheer plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep en gastonderzoeker aan het Hugo Sinzheimer Instituut.
  • prof. mr. E. Verhulp (lid o.v.v. de centrales) hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam, wetenschappelijk directeur van het Hugo Sinzheimer Instituut, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam
  • prof. dr. mr. J.A. Peters (lid o.v.v. CvA) emeritus hoogleraar Staats- en bestuursrecht Universiteit van Amsterdam, raadsheer plaatsvervanger in het Gerechtshof van Amsterdam
  • P. Werkman (plv. lid o.v.v. CvA) Manager Organisatie at BMC. voormalig hoofd POI (Personeel, Organisatie & Informatie) gemeente Nijmegen en CAO-onderhandelaar, sector gemeente namens ABVAKABO-FNV
  • mevr. mr. M.F. Baltussen, plv. lid o.v.v. de centrales docent aan de Universiteit van Tilburg, Faculteit Rechtswetenschappen, vakgroep sociaal recht en sociale politiek
  • drs. J.TH.J. Janssen (lid o.v.v. IPO) voormalig projectleider werkgeverszaken bij het Interprovinciaal Overleg en plaatsvervangend secretaris van het College voor Arbeidszaken van de VNG.

secretaris

  • mr. B.H. Abbing
  • mw. mr. drs. F.J.R. de Boer

De administratieve ondersteuning van de commissie wordt uitgeoefend door het secretariaat van het College voor Arbeidszaken van de VNG: 070 373 8530

Adresgegevens LAAC
Lokale Advies- en Arbitragecommissie
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
@: LAAC@vng.nl
web: www.vng.nl/LAAC