Het ministerie van SZW is 4 wetgevingstrajecten gestart ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek.

Informatie over de wetstrajecten en hoe we u daarbij ondersteunen, vindt u op deze pagina's:

In onderstaande tekening ziet u de samenhang tussen de verschillende wetswijzigingen: 

Samenhang wetswijzigingen schulden

Routekaart schuldendomein

Welke stappen moet u zetten op weg naar de implementatie van de 4 wetstrajecten? Wij hebben een routekaart gemaakt waarin we u meenemen vanaf de voorbereiding naar de implementatie.

Aanmelden als schuldencoördinator

De coördinator gemeentelijk schuldendomein is voor de VNG het (coördinerend) aanspreekpunt in de communicatie over de wetten verbinden schuldendomein en de ondersteuning die de VNG hierbij biedt. Hieronder vindt u een volledige beschrijving van de rol en de mogelijkheid om u aan te melden: