Q-consult en Thijs Terlouw (SWVO)

Het SWVO verricht beleids- en uitvoeringstaken binnen het sociaal domein voor de gemeenten in de Oosterschelderegio: Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. SWVO verkende de mogelijkheden om samen te werken met zorgaanbieders bij het ontwikkelen van een ontwikkelagenda op het gebied van kwaliteit en maatschappelijke ondersteuning.

De basis kwaliteitseisen Beschermd Wonen en Maatschappelijk opvang van de VNG beschrijven de kwaliteitseisen die als vanzelfsprekend worden beschouwd door gemeenten en zorgaanbieders. Daarnaast zijn er specifieke kwaliteitseisen opgesteld voor nacht- en crisis-opvang, kinderen en gezinnen in de crisisopvang en jongeren in de opvang.

Het kwaliteitstraject heeft er voor gezorgd dat we elkaar vanuit onze verschillende rollen beter hebben leren kennen en begrijpen.

Om verder aan kwaliteit invulling te geven moeten gemeenten daar een eigen invulling aan geven. En als je doel is om mensgerichte zorg te bieden, bereik je dat dan met een kwaliteitskader? Valkuiil van het VNG-model is een letterlijke vertaling in eigen standaarden. Verschillende spelers zullen een verschillende invulling aan het begrip kwaliteit geven, zo zullen AWBZ-instellingen ouderenzorg die gewend waren onder het regime van de GGZ te opereren gewend zijn aan de standaarden uit die sector te werken, terwijl nieuwkomers in de ouderenzorg niet vanuit dat perspectief opereren. Cliënten zullen kwaliteit vooral in termen van keuzevrijheid benoemen, en zeggenschap. Het is daarom goed om in de kwaliteitsdiscussie het hele complex van betrokkenen deel te laten nemen: zorgambtenaren, beleidsmedewerkers, inkoopspecialisten en cliënten.

Door Raad en College aan te laten sluiten bij deze methode, gaan zij ook op een andere manier naar de problematiek kijken

Op die manier ontstaat een kwaliteitsbenoeming vanuit verschillende invalshoeken voor verschillende bouwstenen en kan ook een ontwikkelagenda voor de komende periode worden benoemd. Het is aan te raden om Raad en College aan te laten sluiten bij deze methode, zodat zij ook op deze manier naar de problematiek gaan kijken en er een gezamenlijk kader wordt ontwikkeld. Op die manier hoeft er niet zozeer op output te worden gestuurd, maar op outcome, doelrealisatie en tevredenheid.