Het gesprek tussen Kees Jan de Vet en het college en de gemeentesecretaris van Rucphen verliep in een zeer goede sfeer. Kees Jan de Vet komt oorspronkelijk uit West Brabant en was daardoor goed bekend met de situatie van deze relatief kleine gemeente. Rucphen ziet zichzelf als ‘doe-gemeente met ambities’ die veel energie steekt in het leefbaar houden van de verschillende kernen. Zo zet de gemeente zich in om in elke kern een basisschool open te houden en het per kern ondersteunen van een Alzheimer café.
 
De gemeente Rucphen vindt het heel belangrijk om als gemeente samen te werken. Een succesvolle samenwerking moet van onderaf tot stand komen en ruimte bieden voor lokaal maatwerk. Rucphen werkt zelf succesvol samen in een regionaal mobiliteitscentrum. De gemeente hoopt dat bij de komende decentralisatie-opdrachten de lessen uit recente decentralisaties ter harte worden meegenomen. Ook vinden zij het van belang dat deze tot stand komen met minimale regels en opgelegde (vaak niet-logische) structuren.

Kennisuitwisseling
De gemeente hecht veel belang aan het stimuleren van kennisuitwisseling tussen gemeenten en ziet hier ook een grotere taak voor de VNG.