Route 2022 voor gemeenten en uitvoeringsdiensten is de roadmap voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hij bevat mijlpalen die aangeven wat er moet gebeuren voordat beide wetten in werking treden.

De mijlpalen zijn in sporen geordend naar de fasen in de beleidscyclus (omgevingsvisie, omgevingsplan, dienstverleningsprocessen, monitoring/toezicht en handhaving), inclusief een algemeen spoor ‘ambitie, strategie en beleid’. De mijlpalen staan niet op zichzelf, maar zijn afhankelijk van elkaar. Ze geven aan wanneer een resultaat bereikt - of wanneer een activiteit opgestart moet zijn, naar inzicht van de VNG. Route 2022 is hiermee een middel om met elkaar overzicht te houden op de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb. Per spoor is er een toelichting, waarin u meer kunt lezen over de betreffende mijlpalen.

Bekijk hier de sporen en de bijbehorende mijlpalen:


Download hier de volledige pdf van de roadmap (Route 2022)