Om te komen tot verbeteringen van de aanpak kindermishandeling op lokaal niveau was het in de eerste plaats nodig om goed zicht te krijgen hoe deze aanpak in de praktijk werkt. Wat is de rol van de diverse professionals? Welke knelpunten worden er ervaren? En hoe zijn verbeteringen gerealiseerd?

De opbrengst van het Rotterdamse Collectief tegen Kindermishandeling zit in de 06-nummers van Veilig Thuismedewerkers, wijkcoaches en en al die andere werkers in het veld. Langzaam maar zeker ontstonden de verbindingen. Wethouder Hugo de Jonge noemt het ‘olifantenpaadjes’. Na alle veranderingen rond de decentralisaties, beginnen de nieuwe paadjes in te slijten.