Het ambtelijk apparaat van de gemeente Roerdalen is tijdelijk ingetrokken in een oud verzorgingshuis. Het gemeentehuis wordt verbouwd en geschikt gemaakt voor ‘het nieuwe werken’. Een uitnodiging om te komen kijken in de kantoortuinen van de VNG in de Willemshof  in Den Haag, neemt het college met twee handen aan.

Tijdens het gesprek over de bestuurlijke inrichting van Nederland vertelt het college dat het nu al veel samenwerkt met gemeenten in de regio. Burgemeester Ellen Hanselaar- Van Loevezijn benadrukt dat gemeenten op verschillende beleidsthema’s moet kunnen samenwerken met verschillende gemeenten waarbij de beste aansluiting wordt gevonden. Decentralisatie van overheidstaken is geen probleem, zolang de financiële kant ook goed geregeld is en de gemeente haar beleidsvrijheid houdt.

Roerdalen bestaat uit meerdere dorpskernen die ieder hun eigen identiteit hebben. Wethouder Jan Teuwen licht toe dat dit een sterk punt is van de gemeente Roerdalen. De gemeente is groot in kleinschaligheid en staat dicht bij de inwoners van alle kernen. Na een aantal herindelingen moet er pas op de plaats worden gemaakt. Een gemeentelijke organisatie raakt anders te veel gericht op zichzelf en op de interne organisatie, in plaats van op de inwoners.