Ongeveer 4 jaar geleden zei burgemeester Hofland van de gemeente Rijssen-Holten, toen nog burgemeester van Zwartewaterland, op een bijeenkomst van de VNG dat de VNG 80% van de tijd steekt in departementen en 20% van de tijd in gemeenten en dat deze verhouding precies andersom zou moeten zijn. Hij oogstte veel bijval maar heeft nog steeds het idee dat de VNG enigszins op afstand is komen staan van de leden.

De gemeente Rijssen-Holten trekt steeds meer op met de gemeenten Wierden en Hellendoorn. Ze realiseert zich dat bij de decentralisatie van taken samenwerking steeds belangrijker wordt maar wil niet heringedeeld worden en vooral lokaal herkenbaar blijven.
De VNG zou richting 'Den Haag' de boodschap moeten uitdragen dat gemeenten ruimte moet worden geboden voor eigen samenwerkingsvormen. Die boodschap kregen directieraadslid Kees Jan de Vet  en medewerker VNG Informatiecentrum Bart Wijffels mee tijdens hun bezoek aan de gemeente op 7 december 2010.

Om zeep geholpen
Lokaal beleid is door de Tweede Kamer al om zeep geholpen bij de regionalisering van de brandweer en dit dreigt nu ook te gebeuren bij de organisatie van de politie en de RUD's. Het meest pijnlijke is nog dat deze opgelegde veranderingen allemaal geld kosten in een tijd dat er bezuinigd moet worden en de gemeente daarmee ook serieus aan de slag is gegaan.

Minder regeldruk
In het kader van de bezuinigingen dient de VNG zich richting Rijk sterk te maken voor vermindering van de regeldruk. De gemeente wil bij samenwerking graag uitgaan van maatwerk en zelf haar partners kunnen kiezen.

De gemeente Rijssen-Holten biedt graag stageplekken aan. Verder is ze van mening dat de voorzitter van een provinciale afdeling in het Algemeen Bestuur van de VNG dient te zitten.