Tijdens het bezoek van directieraadvoorzitter van de VNG, Ralph Pans, aan Rijnwoude ging het gesprek voor een groot deel over fusies. Rijnwoude (circa 18.000 inwoners) is twintig jaar geleden ontstaan uit een fusie tussen Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan de Rijn. En nu komt volgende fusie eraan: Rijnwoude wil samen met Alphen aan den Rijn en Boskoop een duurzame gemeente in het Groene Hart worden.

Missing media.

December 2010 hebben de drie gemeenten besloten om besluitvorming voor te bereiden voor een herindelingsontwerp. Dit moet leiden tot een samengaan van Rijnwoude met Alphen aan den Rijn en Boskoop per 1 januari 2014.

De drie gemeenteraden van deze gemeenten hebben zelf het heft in handen genomen bij het voorbereiden van de fusie. Op dit moment wordt de conceptstrategische visie om stad en dorpen te verbinden, besproken met de inwoners van Rijnwoude.

De visie kent een viertal pijlers:

  1. Duurzame gemeente in het Groene Hart
  2. Agro-logistiek als meerwaarde
  3. Een jonge gemeente met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jong en oud
  4. Bestuur, maatwerk in kernenbeleid optimale dienstverlening en een sterke gemeente in een sterke regio

Na de fusie ontstaat er een gemeente met meer dan 100.000 inwoners.

Huisvesting statushouders
De laatste jaren is er weinig gebouwd in Rijnwoude. De gemeente heeft daardoor moeite om de taakstelling voor de huisvesting van statushouders te realiseren. De gemeente wil dit in de toekomst regionaal oplossen.

Bestuursakkoord
Aan het eind van het bezoek wordt er nog uitvoerig gesproken over het bestuursakkoord en de verdergaande taakoverdrachten aan gemeenten al dan niet met overheveling van voldoende middelen in het Gemeentefonds.

Daarmee wordt het bezoek van de Ralph Pans op dinsdag 5 april 2011 aan de gemeente afgesloten.